מדיניות דמי ביטול:

במידה ותאלץ לבטל את הזמנתך להלן תנאי הביטול
ניתן לבטל עיסקה באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה info@spab.co.il או בפקס - יש לאשר את קבלת ההודעה בחברתינו
ביטול העיסקה מכל סיבה יבוצע לאחר קבלת ההודעה בכתב על כך למשרדינו וכרוך בדמי ביטול שיחולו לפי הפירוט שלהלן.
להלן מועדי הביטול:
23 יום ומעלה 5% או 100 ש"ח הנמוך מביניהם
14-20 יום 30% מערך ההזמנה
7-13 יום 60% דמי דמי ביטול
שינוי מועד ההזמנה יחשב בכיטול ההזמנה
מדיניות הביטולים הנה על פי חוק מכר מרחוק
בעיסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק להגנת הצרכן המצבצעת על ידי צרכן ישירות מול חברתינו רשאי הצרכן לבטל את העסקה
בתוך 14 יום מיום עשיית העיסקה ובלבד שהביטול יעשה לפחות שבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למימוש השירות ובכתב לכתובת מייל
info@spab.co.il 
בביטול כאמור יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העיסקה או של 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם

שהייה בסוויטה מעבר לחבילה בעלות 150 ש"ח לשעה או חלק ממנה
ניתן לארח מבוגרים מעל גיל 18
בעת ההגעה לספא יש להצטייד בכרטיס אשראי לבטחון ובתעודת זהות
ההזמנה בספא בוטיק תהיה בתוקף על שם ההזמנה או השובר - לא ניתן להחליף את שמות האזורחים במעמד ההגעה לספא
חוויה נעימה